Tatjana svojo veliko ljubezen do odbojke že več kot dve desetletji prenaša na številne generacije
mladih odbojkaric našega kluba. Z volonterskim delom sodeluje pri vseh aktivnostih, ki jih OK Prevalje
izvaja v najmlajših selekcijah. Verjamemo, da ji energije za delo z mladimi še dolgo ne bo zmanjkalo.